Gebleven en meegegaan

Vorige
Gebleven en meegegaan
Titel: Gebleven en meegegaan
Auteur: Wilschut, H.J.C.C.J.
Bestelnr.: 9789088971150
Prijs : € 15,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is uitverkocht en niet voorradig.
Delen:

Zowel in 1834 (Afscheiding) als in 1886 (Doleantie) verliet een deel van de gereformeerde belijders de Nederlandse Hervormde Kerk. Onder de achtergebleven gereformeerde belijders in de NHK ontstond in 2004 opnieuw een breuk toen een deel niet meeging met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. In Gebleven en meegegaan onderzoekt de auteur de motieven van de gereformeerde belijders die bleven in 1834/1886 en die wel meegingen in 2004. Tegelijk wil hij recht doen aan degenen die de NHK verlieten en die afstand namen van de PKN. 

De ondertitel van dit boek had ook kunnen luiden: Verslag van een kerkelijke zoektocht. In 2013 maakte de auteur de overstap van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) naar de Protestantse Kerk in Nederland. Dit boek is zoveel als een nadere verantwoording van de keus voor de PKN. Tegelijk wil het een stimulans zijn voor het gesprek onder gereformeerde belijders in dit land over de kerkelijke stellingname. Om die reden is ook een bijlage toegevoegd over kerkelijke eenheid in een tijd van individualisme.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.