Bijbel en de doop

Vorige
Bijbel en de doop
Titel: Bijbel en de doop
Auteur: Koekkoek, H.G.
Bestelnr.: 9789070700256
Uitgever: Licht Des Levens, St.
Prijs : € 7,50
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar en bestelbaar,
maar niet voorradig
Delen:
Bestellen

Er wordt in de diverse kerken heel verschillend gedacht over de doop. Terwijl de apostel Paulus in Ephese 4 schrijft, dat wij als christenen één geloof in één Heer hebben en ook één doop, blijkt, dat wij als christenen vele verschillende doopvormen hebben. Ieder zegt dat 'zijn' doop de ware doop is. Welke doop is nou echt de Bijbelse doop? Schokkend is de vraag die gesteld wordt, nl. wie opdracht gegeven heeft om op een andere wijze te gaan dopen, dan God in de Bijbel gezegd had.In de ene kerk zegt men dat de doop de erfzonde afwast. In de andere kerk zegt men dat de doop het teken van het verbond is. In de volgende kerk zegt men dat de doop een teken en een zegel van Godswege in je leven zijn, die je verzekeren dat je voor eeuwig behouden bent. In weer een andere kerk zegt men dat de doop geen garantie is dat je het eeuwige leven hebt, maar wel een zegel van Gods trouw en barmhartigheid. Weer anderen zeggen dat in de doop God ons Zijn Vaderhand reikt, zodat wij onze hand in Zijn hand kunnen leggen. Allemaal verschillende meningen en uitgangspunten. Welke is de juiste of hebben ze allemaal gelijk?In dit boek geeft ds. Koekkoek een aantal bewijzen dat de Bijbel slechts één doop kent. Verrassend en uniek is hierbij, dat hij aantoont, dat men in de tijd van het Oude Testament al de doop kende, ook al had die natuurlijk een andere inhoudelijke betekenis dan de doop van de christenen. Hij schrijft over de eerste massale doopdienst en laat zien, wie in het Oude Testament als eerste gedoopt werd.Dit is een zeer waardevol boek dat op een heldere en duidelijke manier laat zien, hoe en wat de Bijbel zegt over de doop. Het is ook een onthutsend en opmerkelijk boek, als het theologen die op de ene manier dopen, citeert, terwijl zij zeggen, dat het eigenlijk niet juist is zoals zij het doen en dat het anders moet. Duidelijk zijn ook de bewijzen uit de archeologie. Kortom: een zeer waardevol boek, dat een groot aantal opmerkelijke feiten toont.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.