Bedelares en bruid

Vorige
Bedelares en bruid
Titel: Bedelares en bruid
Auteur: Lam, H.J.
Bestelnr.: 9789043512312
Uitgever: Kok, Uitgevers
Prijs : € 5,00
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar en bestelbaar,
maar niet voorradig
Delen:
Bestellen

De kerk neemt in de gereformeerde geloofsleer een voorname plaats in. Begrijpelijk, want met de visie op de kerk, op haar grondslag, haar wezen, haar belijdenis, haar regering staat of valt veel van het kerkzijn. Daarom mag in de reeks Gereformeerd Belijden een deel over de kerk niet ontbreken. In het eerste hoofdstuk wordt er vanuit de Efeze-brief (bijnaam: de'kerkbrief') een aantal lijnen getrokken over het kerk-zijn. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt eerst geluisterd naar de belijdenissen van de Reformatie en vervolgens naar wat diverse theologen over de kerk hebben gezegd: Luther, Calvijn, J.H Gunning Jr., Hoedemaker, H Bavinck, Noordmans. Zo biedt de auteur leermomenten die van belang zijn voor het reformatorisch, dat wil zeggen katholiek kerk-zijn vandaag.
Drs, H.J.Lam is hervormd predikant te Rijssen
Gereformeerd Belijden
12 Bedelares bruid is het twaalfde en laatste deel in de reeks Gereformeerd Belijden. uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. De serie verschijnt onder eindredactie van drs. P.I. Vergunst. Het doel ervan is gemeenteleden de waarde van het gereformeerde belijden voor onze tijd te laten zien. Doordat gespreksvragen zijn toegevoegd, lenen de boekjes zich uitstekend voor gebruik op kringen.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.